Hlavní strana Jídelníčky Objednávání Ceny Odhlášky Dokumenty Napište nám
www.sjuvoz.cz

Kontakt

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Školní jídelna Brno
Úvoz 55
příspěvková organizace

IČ: 62157566
nejsme plátci DPH
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, Pr,213
Ředitelka školní jídelny
Bc. Libuše Kozlová
Evidence strávníků
Bc. Lucie Vyhlídalová
úřední hodiny: 800 - 1200

Úřední hodiny o prázdninách
tel/fax: 541 213 610
email: jidelna@sjuvoz.cz
web: www.sjuvoz.cz
Pošta
Školní jídelna
Úvoz 55
602 00 Brno
ID datové schránky
tahk89z
Číslo účtu ŠJ
KB 14432621 / 0100
Odkazy
ZŠ Úvoz
www.zsuvoz.cz

Zřizovatel
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed


Dokumenty pro rodiče

Provozní řád školní jídelny (pdf/doc/odt)
Přihláška ke stravování (pdf/doc/odt)
Souhlas se zpracováním osobních údajů strávníků (pdf)
Seznam alergenů (pdf)
Srpen - přihlášky a platby (doc)

Dokumenty pro veřejnost

Informace o ŠJ zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací (doc)
Žádost o poskytnutí informace (doc)

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017 (doc)
Výroční zpráva 2016 (doc)

Opravné prostředky

Opravné prostředky (pdf)

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

Povinně zveřejňované informace

Údaje o GDPR

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob, která naleznete zde na našich webových stránkách.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

03 Zásady ochrany osobních údajů strávníků a dalších osob.docx
08 Žádost o přístup k osobním údajům.docx

Důvod a způsob založení

Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna

Zřizovací listina

Zřizovací listina (pdf)

Organizační struktura

Organizační struktura (pdf)

Hospodaření, rozpočty, rozpočet organizace

Střednědobý výhled
Účetní výkazy

Zákony a vyhlášky

Vyhláška 107 o školním stravování (docx)
Ostatní zákony a vyhlášky (pdf)

 
©2018 ŠJ Úvoz, www.sjuvoz.cz, design by Jarwood design, s.r.o., webmaster Martin Pesler, MP Com