Hlavní strana Jídelníčky Objednávání Ceny Odhlášky Dokumenty Napište nám
www.sjuvoz.cz

Kontakt

Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Školní jídelna Brno
Úvoz 55
příspěvková organizace

IČ: 62157566
nejsme plátci DPH
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, Pr,213
Ředitelka školní jídelny
Bc. Libuše Kozlová
Evidence strávníků
Bc. Lucie Vyhlídalová
úřední hodiny: 800 - 1200

Úřední hodiny o prázdninách
tel/fax: 541 213 610
email: jidelna@sjuvoz.cz
web: www.sjuvoz.cz
Pošta
Školní jídelna
Úvoz 55
602 00 Brno
ID datové schránky
tahk89z
Číslo účtu ŠJ
KB 14432621 / 0100
Odkazy
ZŠ Úvoz
www.zsuvoz.cz

Zřizovatel
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed


Dokumenty pro rodiče

Pokyny www.strava.cz ZŠ Úvoz (pdf)
Provozní řád školní jídelny (pdf/doc/odt)
Přihláška ke stravování ZŠ Úvoz (pdf/doc/odt)
Souhlas se zpracováním osobních údajů strávníků (pdf)
Seznam alergenů (pdf)
Přihláška ke stravování ZŠ Čejkovická (pdf/doc/odt)
Pokyny ZŠ Čejkovická (pdf/doc/odt)
Navýšení stravné ZŠ (pdf)
Navýšení stravné MŠ (pdf)

Dokumenty pro veřejnost

Informace o ŠJ zveřejněné dle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací (doc)
Žádost o poskytnutí informace (doc)
Poskytnuté informace ŠJ (pdf)

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019 (doc)
Výroční zpráva 2018 (doc)
Výroční zpráva 2017 (doc)
Výroční zpráva 2016 (doc)

Opravné prostředky

Opravné prostředky (pdf)

Licenční smlouvy

Bez licenčních smluv

Povinně zveřejňované informace

Údaje o GDPR

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob, která naleznete zde na našich webových stránkách.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

03 Zásady ochrany osobních údajů strávníků a dalších osob.docx
08 Žádost o přístup k osobním údajům.docx

Důvod a způsob založení

Zřízena podle ustanovení § 14 odst. 2. zák. č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna

Zřizovací listina

Zřizovací listina (pdf)

Organizační struktura

Organizační struktura (pdf)

Hospodaření, rozpočty, rozpočet organizace

Střednědobý výhled
Účetní výkazy

Zákony a vyhlášky

Vyhláška 107 o školním stravování (docx)
Ostatní zákony a vyhlášky (pdf)

 
©2021 ŠJ Úvoz, www.sjuvoz.cz, design by Jarwood design, s.r.o., webmaster Martin Pesler, MP Com